Deltaplan biodiversiteitsherstel

Het Deltaplan biodiversiteitsherstel is gepresenteerd.

Het geschetste “droombeeld” doet sterk denken aan biologische landbouw, maar dat woord stond er niet in. Gelukkig zei Jaap Molenaar, de voorzitter van de bijenstichting, in een radio interview over dit plan, dat we meer biologische landbouw nodig hebben. Uiteraard kunnen we ook in de biologische sector nog meer doen voor behoud en herstel van de biodiversiteit en steunen we dit Deltaplan graag. Zie ook de website van het deltaplan.

Bron: Biohuis