Haagse zaken

De afgelopen weken zijn Biohuis-bestuurders een aantal malen naar Den Haag afgereisd, om de biologische landbouw onder de aandacht te brengen van beleidsmakers en politici. Zo spraken we bij de Tweede Kamer met CU, D66 en GroenLinks over kringlooplandbouw en mestbeleid.

Andere partijen zullen we de komende tijd ook bezoeken. Op de bijeenkomst waar minister Schouten de aftrap gaf voor een herbezinning op het nationale mestbeleid, gaven we aan dat grondgebondenheid de kern van de oplossing is, zoals dat bij bio al het geval is. Op een LNV bijeenkomst over risico’s en brede weersverzekering noemden we o.a. dat taxateurs weinig weten van bio.

Bron: Biohuis