Kringlooplandbouw en bio

Vanuit de biologische keten is er een eigen inbreng over kringlooplandbouw naar het ministerie LNV gegaan.

Deze inbreng behelst ook verschillende pilots, die de sector graag wil uitvoeren. Leden van de Bioraad van Biohuis hebben hierover uitgebreid gesproken en diverse voorstellen aangeleverd. Deze “biologische ambitieagenda” staat op www.biohuis.org.

Bron: Biohuis