koeien veenweidegebied

Nieuwe excretieforfaits?

Half juli opende het ministerie LNV tot ieders verrassing een internetconsultatie over een nieuwe wettelijke regeling excretieforfaits per 1 januari 2020, vast te stellen per 1 oktober 2019.

Het gaat om behoorlijk grote veranderingen. Overleg in een vroeger stadium was daarom gepast geweest.

De timing in de zomervakantie was zeer ongelukkig. Desondanks hebben de diverse dierlijke biologische sectorverenigingen samen met Biohuis bestuurslid Maria Buitenkamp een uitgebreide reactie opgesteld. Naast gedetailleerd commentaar op de cijfers, is ingebracht dat het niet verantwoord is om op korte termijn grote onverwachte veranderingen door te voeren.

Voor veel biologische forfaits zou ook nog een andere berekeningssystematiek gaan gelden. Daar is veel voor te zeggen, maar zowel voor Skal als voor biologische ondernemers is meer tijd nodig voor de overgang naar andere forfaits. Voor meer informatie klik hier en http://www.biohuis.org.