Mestregels biologische bedrijven

Voor biologische bedrijven is het verplichte percentage A meststoffen in 2020 verhoogd naar 70% van de aangevoerde stikstof.

Daarnaast mogen biologische veehouders geen gangbare dierlijke mest meer aanvoeren, als zij tegelijk biologische dierlijke mest afvoeren. Biomest afvoeren kan nog wel, als u ook weer biomest aanvoert. Bedenk wel dat de biomest altijd voor 100% naar gecertificeerd biologische grond moet gaan.

Verder zijn de excretieforfaits voor biologische schapen en geiten verhoogd, waardoor sommige geitenhouders meer mest gaan afvoeren naar biologische akker- of tuinbouwbedrijven.

Alle andere stikstofforfaits zijn in 2020 volgens afspraken van Biohuis met LNV, nog hetzelfde als in eerdere jaren. Dit kan in 2021 anders worden.

Tegelijk is de gebruiksnorm voor gronden met fosfaattoestand ‘hoog’ voor de hele landbouw verlaagd. Voor bouwland is dat nu 40 kilo fosfaat per hectare. Voor biologische bedrijven hebben we een uitzondering bepleit en gekregen, bij het gebruik van mest met veel organische stof. Bekijk alle details op de site van RVO.


Bron: Biohuis