ALV Biohuis

Ook de jaarlijkse ALV van Biohuis werd in januari digitaal gehouden.

Aan de orde kwamen het jaarverslag en financieel verslag 2020, en de begroting met het werkplan voor 2021. Er was een levendige discussie en er kon online gestemd worden. Alle stukken werden, met enkele aanpassingen, goedgekeurd. Er werd benadrukt dat er dit voorjaar een voorstel moet komen om het aandeel gangbare mest verder te verlagen.
Michael Wilde, directeur Bionext, sloot de ALV af met een inspirerende presentatie.

Bron: Biohuis