Arjan

Biologische landbouw meer in beeld

De biologische land- en tuinbouw heeft binnen LTO een eigen vakgroep, maar wil daarnaast zichtbaar zijn in de algemene belangenbehartiging.
‘Het is belangrijk dat de biologische sector op alle niveaus in de organisatie wordt gehoord’, zegt voorzitter Jaco Burgers van LTO Noord Biologische land- en tuinbouw.

Zo’n vierhonderd leden van LTO Noord zijn actief in de biologische land- en tuinbouw. Een specifieke sector, maar volgens Burgers zijn zij ook gewoon boeren en tuinders. ‘GLB, ruimtelijke ordening en mestwetgeving zijn voor biologische ondernemers net zo goed belangrijke items in de belangenbehartiging. Het is dan ook een speerpunt van de biologische landbouw om goed aangehaakt te zijn in de algemene belangenbehartiging. Zeker ook vanwege de opheffing van de productschappen.’

LTO-overleggen
Een voorbeeld hiervan zijn de LTO-overleggen ‘Plant’ en ‘Dier’, waarin circa zes keer per jaar alle landelijke vakgroepvoorzitters vanuit de plantaardige en dierlijke sectoren bijeenkomen. Burgers: ‘De biologische sector zit daar volwaardig aan tafel.’

Ook in de vakgroepen en afdelingen vraagt Burgers aandacht voor de biologische sector. ‘Om als voorbeeld te noemen: de vakgroep pluimveehouderij is er in principe ook voor de biologische pluimveehouderij. Het is belangrijk dat de link er is met de biologische sector. Dat geldt ook voor een afdeling. Ondernemers uit de biologische sector moeten serieus worden genomen, op alle niveaus binnen LTO Noord.’

Ledenbinding en -contact
Specifieke onderwerpen waar LTO Noord-vakgroep Biologische land- en tuinbouw in de regio aan werkt, zijn ledenbinding en -contact. ‘Sinds afgelopen zomer hebben we, na veranderingen in de LTO Noord-organisatie, bestuurlijk alle functies weer ingevuld’, vertelt Arjan Monteny, LTO Noord-beleidsadviseur Biologische landbouw. ‘Nu werken we aan ledenactiviteiten en de communicatie met de leden.’

Eén geluid
Lopende activiteiten zijn de regiobijeenkomsten over actuele onderwerpen in de belangenbehartiging samen met het Biohuis, de overkoepelende belangenbehartigende organisatie voor biologische boeren. Het Biohuis wordt gedragen door veertien organisaties (waaronder De Natuurweide, BD EKO en de drie LTO’s) en is opgericht om één geluid te laten horen vanuit alle biologische boeren. ‘Veel leden zijn zowel lid van LTO als van een van de andere dragende organisaties’, legt Monteny uit. ‘De LTO’s zijn de grootste organisaties in het Biohuis, ruim twee derde van de leden is lid van LTO.’

In 2015 gaan het Biohuis en LTO meer exclusief voor leden doen. Werden tot nu toe alle bioboeren betrokken bij het Biohuis, vanaf dit jaar krijgen alleen leden nog nieuwsbrieven en uitnodigingen voor bijeenkomsten.

Strenge eisen
De biologische sector is in ontwikkeling en wil blijven groeien. Maar een voorstel van EU-landbouwcommissaris Dacian Ciolos voor een Europese biologische verordening dreigde afgelopen jaar roet in het eten te gooien. Deze verordening zou strenge eisen gaan stellen aan biologische ondernemers, waarmee Ciolos het consumentenvertrouwen wilde versterken.

‘Aan de voorgestelde, veel strakkere eisen zouden veel ondernemers niet kunnen voldoen’, zegt Monteny. ‘Het in gedeelten omschakelen van een gangbaar naar een biologisch bedrijf zou bijvoorbeeld als mogelijkheid verdwijnen. Dat wilde de Nederlandse biologische sector absoluut voorkomen.’

Lobbywerk via LTO
Het lobbywerk richting Den Haag en Brussel werd opgepakt door LTO-lobbyisten Marieke Hoste en Koert Verkerk. ‘Doordat Nederland een eensgezinde lobby had, bleek dat Duitsland er net zo over dacht’, blikt Monteny terug. ‘Andere landen stonden er ook niet achter, zodat deze strenge verordening niet doorging.’

De nieuwe EU-landbouwcommissaris Phil Hogan wil wel dat er een aangepaste verordening komt, maar deze zal in samenspraak met de biologische sector worden opgepakt. ‘We zijn blij met dit resultaat. Het lobbywerk van de LTO-lobbyisten heeft zijn vruchten afgeworpen’, aldus Burgers.

Biobeurs
Op de aankomende Biobeurs in Zwolle zijn Burgers en Monteny vanzelfsprekend aanwezig. ‘We zien dat steeds meer gangbare boeren de beurs bezoeken’, zegt Burgers. ‘Een onderwerp als bodem, waar de biologische sector altijd de aandacht voor heeft, daar zijn gangbare boeren ook steeds meer mee bezig. Het is goed als je daarover van elkaar kunt leren.’

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.