Platform Multifunctionele Landbouw geïnstalleerd

Op 29 mei werd het Platform Multifunctionele Landbouw geïnstalleerd met als missie het stimuleren van de verdere ontwikkeling van de multifunctionele landbouw door het inventariseren en wegnemen van knelpunten in wet- en regelgeving en het creëren van ontwikkelruimte.

In de stuurgroep van het platform hebben zitting genomen de P10 (vereniging van plattelandsgemeenten), de ministeries van LNV en VWS, de Nederlandse vereniging van Banken, VLB (vereniging van accountants), Wageningen University & Research, IPO (provinciën) en de Rijksadviseur fysieke leefomgeving. De gepresenteerde omzetmeting kan gezien worden als een eerste product dat tot stand is gekomen. Resultaten van het platform worden gepresenteerd op de website: www.multifunctionelelandbouw.net.