Gemeenschappelijk Landbouwbeleid: heb ik daar mee te maken?

De laatste tijd verschijnen er regelmatig berichten over het herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Is dit relevant voor ondernemers in de multifunctionele landbouw?

Dat hangt er van af. Heeft u landbouwgrond in gebruik en ontvangt u hierover betalingsrechten dan is het inderdaad relevant voor u. Heeft u geen landbouwgrond in gebruik of landbouwgrond zonder betalingsrechten dan niet.

Met ingang van 2022 begint een nieuwe periode van het GLB. Dan veranderen ook de voorwaarden waar u aan moet voldoen om voor de betalingsrechten in aanmerking te komen. De nieuwe voorwaarden richten zich vooral op versterking van de biodiversiteit, de verbetering van het milieu en het tegengaan van klimaatverandering. De concrete voorwaarden staan nog niet vast. Elk land mag dit zelf invullen en het Ministerie van LNV heeft LTO-Nederland gevraagd om met voorstellen te komen. LTO gaat hiervoor alle agrarische ondernemers raadplegen door middel van een enquête die in september online gaat. Daarna worden in de wintermaanden bijeenkomsten gehouden om de resultaten te bespreken. Grijp dus uw kans als u wilt meepraten over het nieuwe GLB. Zodra de enquête online is, zullen we de link in deze nieuwsbrief opnemen.