Nieuwe brochure Boerderijeducatie

Op het congres van Boerderijeducatie Nederland werd de nieuwste brochure gepresenteerd. Daarin staan tips voor een boerderijbezoek voor zowel het basis- als voortgezet onderwijs.

De brochure wordt via regionale samenwerkingsverbanden van educatieboeren verspreid.

Maandag 3 februari werd het derde congres Boerderijeducatie Nederland georganiseerd. Het congres stond in het teken van inspireren en verbinden van alle educatieboeren uit Nederland. Naast de vier inspiratiesessies werd besproken hoe het onderwerp duurzaamheid een plek heeft in de educatielessen op de boerderij. 

In de nieuwe brochure worden leerkrachten geïnspireerd over welke thema’s er nog meer bij een boerderijles aan de orde kunnen komen. En hoe deze aansluiten bij verschillende vakken en lesinhouden. Het boerderijbezoek kan zowel in het basisonderwijs, de onderbouw van het voorgezet onderwijs en in het speciaal onderwijs worden gekoppeld aan verschillende thema’s en kerndoelen. 

Alle educatieboeren aanwezig op het Congres Boerderijeducatie Nederland konden één of meerdere exemplaren van de brochure mee naar huis nemen. Educatieboeren kunnen met de brochure langs bij scholen om hen uit te nodigen voor een boerderijles op de boerderij.

 

Bron: LTO Nederland