Pedagogische medewerkers bij kleinschalige kinderopvang

Ondernemers met een kinderopvang zijn sinds de invoering van de Wet IKK verplicht om te beschikken over een pedagogisch beleidsmedewerker en een pedagogisch coach.

Stichting Waarborgfonds Kinderopvang geeft hierover een workshop voor ondernemers van kleinschalige bedrijven.

Deze rollen zijn voor veel ondernemers nieuw en de invulling vraagt daarom nog veel aandacht. Hierbij kun je denken aan: hoe borg je de uitvoering en de kwaliteit en hoe registreert je op juiste wijze de bestede tijd ter verantwoording? Deze workshop is bedoeld voor ondernemers van kleinschalige kinderopvangorganisaties die nog zoekende zijn in de organisatie rondom de functie. Er wordt gewerkt met een klein aantal deelnemers en er is veel ruimte tot interactie en het stellen van vragen.

Tijdens deze 3 uur durende workshop gaat Stichting Waarborgfonds Kinderopvang aan de hand van je vragen in op de invulling van de functie en de verschillende rollen die hierin worden onderscheiden. We kijken naar de urenverdeling en ruimte die hierin is om dit te verdelen over verschillende locaties. Ook wordt ingegaan op de borging van de uitvoering; hoe stuur je de pedagogisch coach en help je hem/haar om de rol zodanig in te vullen dat dit daadwerkelijk bijdraagt aan de verhoging van de kwaliteit. Je leert hoe u dit kunt vastleggen in een visie voor de lange termijn en hoe u middels een eenvoudig plan van aanpak een coachingsplan op kan stellen. Ook worden handvatten gegeven voor de wijze van registratie en wat de GGD kan vragen tijdens de inspectie. Daarnaast wordt ingegaan op je vragen en op basis van voorbeelden uit de praktijk wordt met elkaar in gesprek gegaan om ervaringen uit te wisselen.

De workshop wordt gegeven op verschillende locaties en data. Deelname aan de workshop bedraagt € 50,- excl. btw per persoon. Aanmelden en meer informatie? Klik dan hier! 

Binnenkort volgt nog een workshopreeks van vijf bijeenkomsten met betrekking tot de bedrijfsvoering van kinderopvang. Ben je hierin geïnteresseerd? Geef dit dan door aan het ZLTO aanspreekpunt voor agrarische kinderopvang, Mariska van Koulil. Ook als je een specifiek vraagstuk hebt, agrarische kinderopvang wilt starten of uitbreiden kun je bij haar terecht. Samen met de Verenigde Agrarische Kinderopvang www.agrarischekinderopvang.nl helpen we je graag verder. 

 

Bron: LTO Nederland