Dinsdag 16 juni online programma ‘Meer eten uit de Korte Keten’

LTO Nederland vertegenwoordigt een breed scala aan familiebedrijven die een eerlijke boterham verdienen: van extensief en biologisch tot hoogproductief, van groene gewassen tot gezonde dieren, van groot naar klein en multifunctioneel.

LTO vertegenwoordigt ook boeren en tuinders die zich richten op korte voedselketens. Op allerlei plekken in Nederland wordt gewerkt aan kortere, regionale voedselketens die ervoor zorgen dat je als consument direct boodschappen van de boer en tuinder kunt afnemen.

LTO ondersteunt initiatieven gericht op korte ketens via de Raad van Advies van de Taskforce Korte Keten. De taskforce bundelt kennis, inzichten, data en ervaringen van partijen en ondersteunt initiatieven zoals Support Your Locals NL om de korte ketens te versterken. Het belang van deze initiatieven is tijdens de coronacrisis duidelijker geworden.

Livecast talkshow
Dinsdag 16 juni a.s. van 20.30 – 21.30 uur organiseert de Taskforce Korte Keten het online programma ‘Meer eten uit de Korte Keten’. Geïnteresseerden in de toekomst van korte voedselketens kunnen digitaal inschakelen via een zogenaamde livecast. Met een aantal interessante sprekers zoals Drees Peter van den Bosch (voorzitter van de Taskforce Korte Keten), Nadia Zerouali en vele anderen wordt ingegaan op de toekomst van en de geleerde lessen uit de korte keten.

Wilt u meepraten?
U kunt zich aanmelden voor deze talkshow die in samenwerking met Pakhuis de Zwijger wordt georganiseerd als u wilt meepraten en meer informatie wilt ontvangen over de ontwikkelingen in de korte keten.

 

Bron: LTO Nederland