Scholen kunnen weer naar de educatieboer

Nu de scholen weer begonnen zijn, komen de boekingen voor boerderijlessen bij educatieboeren weer binnenkomen voor dit nieuwe schooljaar. Door de uitbraak van corona kwamen alle boerderijeducatie-activiteiten stil te liggen. Gezien de doelgroep van boerderijeducatie, de relatieve kleinschaligheid van opzet, met name een activiteit die in de buitenlucht plaatsvindt en de beperkte ruimte die coronamaatregelen bieden, worden met inachtneming van nationaal en regionaal geldende coronamaatregelen boerderijeducatie-activiteiten weer opgestart.

Educatieboerderij die vallen onder het Platform Boerderijeducatie Nederland zijn er speciaal op ingericht om schoolklassen te kunnen ontvangen en in een educatief programma te voorzien. Daarvoor hebben zij het Keurmerk Boerderijeducatie Nederland ontvangen dat staat voor Kwaliteit, Veiligheid en Hygiëne.

Regels voor kinderen en jongeren

  • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt ook op de kinderopvang en het basisonderwijs.
  • Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt voor alle leerlingen (ongeacht leeftijd) op de middelbare scholen, die na de zomervakantie weer volledig open gaan; de 1,5 meter tussen leerling en onderwijspersoneel blijft wel van kracht.
    (Bron van bovenstaande: Rijksoverheid)

Check noodverordening van de veiligheidsregio
Er is geen protocol beschikbaar voor boerderijlessen, anders dan het naleven van de algemene richtlijnen. Het is verstandig om vooraf de noodverordening van de veiligheidsregio te checken op de regionaal geldende maatregelen op dat moment en met de betreffende gemeente te bespreken of een boerderijbezoek tot de mogelijkheden behoort. De educatieboer is verantwoordelijk voor het handhaven van de corona-maatregelen op zijn locatie (lukt dit niet en handhaving constateert dat, risico op € 4.000 boete).

Corona en dieren

Wat betreft corona en dieren blijkt uit onderzoek dat varkens, kippen en eenden niet vatbaar zijn voor het nieuwe coronavirus. Andere dieren zoals koeien, schapen, geiten, paarden en ratten zijn dat, voor zover nu bekend, waarschijnlijk ook niet.

Extra aandacht voor goede hygiëne bij elk boerderijbezoek is een pré.

Wil je weten welke educatieboer bij jou in de buurt schoolklassen kan ontvangen? Kijk dan op www.boerderijeducatienederland.nl.


Bron: LTO MFL