Ouderen tuin MFL

Week van de Wet Zorg en Dwang in aantocht

Van 28 september t/m 3 oktober vindt de Week van de Wet Zorg en Dwang plaats. Cliënten, hun naasten en cliëntenraden worden met spelletjes, workshops en webinars op de hoogte gebracht van de inhoud van de nieuwe wet. De Wet zorg en dwang is sinds dit jaar van kracht.

Sinds 1 januari 2020 is de wetgeving rond dwang in de zorg gewijzigd. Professionals moeten zo goed mogelijk rekening houden met de voorkeuren van de patiënt of cliënt. Ook familie en naasten kunnen hun visie inbrengen. Opname in een instelling is geen voorwaarde meer voor gedwongen zorg. Dwang is altijd een uiterste redmiddel en moet zo snel mogelijk afgebouwd worden.

Het ministerie stelt in de Week van de Wet Zorg en Dwang allerlei bijeenkomsten en webinars beschikbaar, waarvoor cliënten, hun naasten en cliëntenraden zich gratis kunnen opgeven. Op de website van het ministerie staat het aanbod, een uitleg en inschrijfmogelijkheid.

Bron: LTO MFL