Boerderijwinkel

Aandacht gevraagd voor situatie multifunctionele bedrijven bij ministerie en provincies

Door de corona maatregelen worden en werden veel ondernemers met een multifunctioneel bedrijf hard geraakt. LTO heeft de belangen, hulpvragen en wensen van deze groep boeren en tuinders onder de aandacht gebracht bij het ministerie van LNV, provincies en andere relevante partijen.

In onderstaand overzicht vindt u onze inzet op verschillende niveaus voor uw belangen als multifunctioneel ondernemer.

Het verwachte omzet verlies is in beeld gebracht voor de verschillende sectoren en van daaruit is ook de lobby gevoerd om de TOGS-regeling uit te breiden naar bedrijven met een tweede tak. Vervolgens is de TOGS-regeling ook daadwerkelijk uitgebreid voor boerderijwinkels en plattelandstoerisme. Ondertussen zijn ledenvragen beantwoord en zijn er documenten en protocollen rondom de corona maatregelen opgesteld waarmee leden hun voordeel konden doen.

In de eerste, hectische periode had de LTO-vakgroep Multifunctionele Landbouw tweewekelijks corona-afstemming met branchepartijen en regionale LTO-besturen. Dit om zo goed en zo snel mogelijk inzicht te krijgen in de knelpunten en de gevolgen van de corona-maatregelen bij leden. Tegelijkertijd kon de vakgroep zo het ministerie en provincie informeren over wat er speelde en leefde in de sector. Ook zorgde de vakgroep voor praktische zaken als het verzamelen van protocollen gericht op diverse MFL-sectoren of het opstellen van een poster over de corona-maatregelen in boerderijwinkels en voor erfbetreders.

Belronde met leden
In de eerste, zeer onzekere periode heeft LTO Noord haar leden met een recreatieve tak gebeld om hen een hart onder de riem te steken en om hen te wijzen op de beschikbare regelingen en informatie. In regio Oost zijn er vervolgens bedrijfsbezoeken van de gedeputeerden en LTO Noord bestuurders geweest om de situatie bij de provincies onder de aandacht te brengen. Ook is er contact geweest met de provincies over de zorgen die er waren bij de leden met een recreatie tak en zijn er oplossingsrichtingen meegegeven aan de crisisteams.

Campagne ‘kom recreëren bij de boer’
In juli 2020 werden de coronamaatregelen gedeeltelijk opgeschort en was het voor recreatie ondernemers weer mogelijk om gasten te ontvangen. Onder de titel ‘Kom recreëren bij de boer’ heeft LTO via persberichten en sociale media publiek erop gewezen dat de land- en tuinbouwbedrijven met een recreatietak weer open zijn. Dit heeft veel landelijke media-aandacht gekregen en verschillende ondernemers hadden in het hoogseizoen weer volle recreatie locaties. Onder het Algemeen Dagblad, Trouw en RTL Nieuws maakten reportages over recreëren en kamperen bij de boer.

Korte Ketens en Duurzame Streekproducten

Naast de inzet rondom de corona maatregelen is LTO Noord in regio Oost bezig met de projecten rondom Korte Ketens in een Liemers Landschap en Doorbraak Duurzame Streekproducten in regio West.
Binnen het project Korte Ketens in een Liemers Landschap verzorgt LTO Noord een workshopreeks voor ondernemers die (willen) ondernemen in de korte keten. Van visievorming en logistiek tot marketing en pr. Daarnaast denken we mee over het opzetten van een voedselplatform in de Liemers om samenwerking op het gebied van korte ketens te versterken. Ook is de LTO Noord-afdeling Liemers-Montferland actief betrokken als partner in het project.
Vanuit LTO Noord regio West is onderzocht wat er nodig is om een ‘regionale keten’ te realiseren in de foodservicemarkt in Leidse regio en omstreken. Dit in samenwerking met Duurzame Horeca Leiden. Hiervoor is onder andere een marktonderzoek uitgevoerd; waarmee het aanbod van duurzame regionale producten en de vraag vanuit de foodservicemarkt in kaart gebracht wordt. Daarnaast is gesproken met een netwerk van ketenpartners voor een waardeketenanalyse / gaps-analyse. Om uiteindelijk, in samenwerking met de stakeholders en ketenpartners, een gezamenlijke businesscase met financiering op te leveren.

Daarnaast loopt voor LTO Noord de ondersteuning en opzet van Boerderijeducatie in een aantal streken door. Lees meer hierover in dit artikel.