Algemeen

LTO MFL gaat voor Kennis Op Maat project

LTO Multifunctionele Landbouw (LTO MFL) werkt samen met Wageningen Universiteit en Research (WUR) aan een Kennis Op Maat (KOM) projectvoorstel. 1 december moet het voorstel gereed zijn. Inzet is de doorvertaling van bestaande kennis over de multifunctionele landbouw met een update waar nodig.

KOM-projecten richten zich op de doorvertaling van bestaande kennis uit onderzoek en praktijk tot relevante informatie voor MKB-ers, die leidt tot concrete handelingsperspectieven. Ook draagt het programma bij aan het up to date houden van groene opleidingen om studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op de uitdagingen van de toekomst

LTO MFL en de WUR willen met het project zich richten op het updaten van een aantal succesvolle publicaties over kansen en mogelijkheden in de multifunctionele landbouw. Daarnaast wordt ingezet op het ontwikkelen van nieuw materiaal op basis van de nieuwste inzichten en ontwikkelingen in de multifunctionele landbouw. Doelgroepen zijn bestaande en nieuwe multifunctionele ondernemers en ondernemers van de toekomst via het groene onderwijs (HBO en MBO).

Het project zet ook in op het actief verspreiden van kennis en inzichten via bijeenkomsten met multifunctionele ondernemers welke ook gebruikt zullen worden om vragen en knelpunten van ondernemers te inventariseren en zo maatwerk te leveren in volgend bijeenkomsten. Het uiteindelijke resultaat moet zijn dat er een uitgebreide portfolio aan publicaties, brochures, stappenplannen en handvatten voor ondernemers zijn. Met daarin de kansen en mogelijkheden in de multifunctionele landbouw gebaseerd op de state of the art en de laatste inzichten & ontwikkelingen die tot stand is gekomen in directe samenwerking met betrokken ondernemers en brancheorganisaties.


Bron: LTO Nederland