Boerderij-educatie

Boerderijeducatie:
* Verder ontwikkelen en professionaliseren van Platform Boerderijeducatie.
* Een landelijke dekking van boerderijeducatie realiseren.
* Het zoeken naar een goed verdienmodel voor educatieboeren door verbinding met onderwijs en natuur & milieu educatie.