Ondernemersnetwerken en innovatie

De commissie Multifunctionele Landbouw (MFL) zet zich in voor ondernemersnetwerken en innovatie.

De commissie MFL zet zich, samen met de landelijke vakgroep MFL, in voor
* het stimuleren en organiseren van ondernemersnetwerken regionaal en per deelsector ter verdere professionalisering. Hieruit kunnen op termijn innovatievragen en cofinanciering uit voortkomen.
* het verkrijgen van financiƫle middelen voor onderzoek en innovatie binnen het topsectorenbeleid.