Recreatie en toerisme

* Landelijke netwerkdag nieuwe stijl.
* Studie naar behoeften (van potentiële) gasten en vertaalslag van trends.
* Stimuleren van nieuwe concepten, thematisering en nieuwe verbindingen.