Derogatie voor vrije uitloop eieren noodzakelijk

  • Pluimveehouderij

LTO/NOP vindt dat de minister van LNV opnieuw in Brussel een verzoek moet doen om de 16-weken termijn voor vrije uitloopkippen buiten werking te stellen. Vrije uitloop eieren moeten na 16 weken ophokken als scharreleieren verkocht worden.

pluimveehouder-151

Eieren brengen dan minder op, waardoor de gemaakte kosten voor de uitloop niet terugverdiend worden. Als deze situatie niet heel snel verandert gaat dit EU-voorschrift het einde van de vrije uitloop pluimveehouderij in Nederland betekenen.

Dat een derogatie niet mogelijk zou zijn, kan vanuit Brussel geen argument meer zijn. Want deze week is door LNV een akkoord gegeven op het derogatieverzoek voor het tijdelijk toestaan van niet-biologische grondstoffen in biologisch veevoer voor pluimvee. Een goede stap, vooruitlopend op een besluit van de Europese Commissie. Maar eenzelfde besluit is minstens zo dringend nodig voor de 16-weken termijn bij vrije uitloop kippen. LTO/NOP verwacht dat het ministerie van LNV de urgentie hiervan opnieuw bij de Eurocommissaris neerlegt.

“Waarom kunnen biologische kippen wel ongelimiteerd opgehokt zitten zonder consequenties voor de status van biologische eieren, en wordt er wel een maximum van 16 weken gehanteerd voor vrije uitloop kippen? Het lijkt wel of niemand in Brussel zich realiseert welke consequenties dit heeft voor pluimveehouders, maar óók voor de toekomst van het vrije uitloopei in de supermarkten”, volgens Kees de Jong, voorzitter van de vakgroep Pluimveehouderij van LTO/NOP. Pluimveehouders kunnen op basis van zulke onzekere afzet geen vrije uitloopkippen blijven houden en zullen dan noodgedwongen teruggaan naar scharrelkippen. LTO/NOP wil met de minister in gesprek om in navolging van het derogatieverzoek voor het voer voor de biologische sector, direct een verzoek over de 16-weken termijn voor de vrije uitloopsector in Brussel neer te leggen. Dat is nodig voor het behoud van de vrije uitloop sector.

Bron:

LTO Nederland