Situatie vogelgriep en ophokplicht

  • Pluimveehouderij

Helaas hebben we deze week opnieuw te maken met uitbraken van vogelgriep. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant (HPAI). Het betrof twee bedrijven, in Lunteren (eenden) en Barneveld (leghennen).

pluimveehouder-154

De overheid heeft besloten om rond het bedrijf in Barneveld nog zeven andere bedrijven preventief te ruimen. Dit heeft natuurlijk een enorme impact op deze bedrijven en gezinnen. Het is ook een flinke tegenvaller voor de gehele sector na een aantal weken zonder uitbraken.

Deze week is opnieuw met het ministerie van LNV gesproken over de ophokplicht vanwege vogelgriep. Vorig jaar is bij het instellen daarvan afgesproken om tijdig te bezien hoe de ophokplicht kan worden afgepeld op het moment dat dit verantwoord is. LNV baseert zich daarbij onder andere op het advies van een commissie van deskundigen. Vanuit de sector zijn we met LNV in overleg over andere concrete criteria naast de veterinaire inschatting van de risico’s. Denk daarbij aan het aantal gevonden besmette wilde vogels in een compartiment gedurende een aantal weken, of een minimaal aantal weken sinds de laatste besmetting in een gebied.

De recente uitbraken en het feit dat overal in het land nog steeds besmette wilde vogels worden gevonden, laat zien dat de situatie niet rustig is. Wij blijven de situatie op de voet volgen en zullen zodra erop blijven aandringen dat, zodra dat verantwoord is, de ophokplicht (in delen van het land) snel wordt opgeheven.

Bron:

LTO Nederland