|||

Melkgeiten

De melkgeitenhouderij is een jonge, snelgroeiende sector. Er liggen volop kansen voor ondernemers die innoveren en inspelen op de markt. 

Wij van LTO Noord ondersteunen hen daarbij. De vakgroep Melkgeitenhouderij concentreert zich op lastige onderwerpen zoals de afzet van boventallige lammeren, mestverwerking en dierenwelzijn. 

Daarnaast werkt de vakgroep aan een gezonde sector. Samen met onze leden zetten we in op een gestructureerde, gezamenlijke aanpak van ziekten.

Samen staan we sterk

Sluit je daarom nu aan bij de LTO Noord vereniging