Afstemming in de keten

Na het opheffen van de productschappen heeft de melkgeitensector het initiatief genomen om een branche-organisatie op te richten. In het Platform Melkgeitenhouderij zijn de vakgroep LTO Melkgeitenhouderij en de NGZO (Nederlandse Geiten Zuivel Organisatie) vertegenwoordigd. In het Platform Melkgeitenhouderij komen  onderwerpen aan de orde die zowel de melkgeitenhouderij als de zuivelondernemingen aangaan zoals gezamenlijke projecten op het gebied van diergezondheid en duurzaamheid. Andere onderwerpen zijn een betere afzet van rosébokken realiseren, afzet van stromest en diergezondheidsmanagement verbeteren.