Fosfaatproductie

Door groei van vooral het aantal melkkoeien overschrijden we in Nederland het fosfaatproductieplafond van 173 miljoen kg. Daarmee komt de Nederlandse derogatie in gevaar.

Staatssecretaris Dijksma heeft in juli 2015 aangekondigd fosfaatrechten te gaan invoeren voor de melkveehouderij, op basis van de gehouden dieren. Binnen LTO is afgesproken dat elke sector die meer fosfaat produceert dan in 2002 maatregelen moet nemen. Voor de schapen en geitensector zitten we gezamenlijk nog onder de productie van 2002. De melkgeitensector gaat onderzoeken of het voerspoor kansrijk is om de fosfaatproductie te kunnen stabiliseren/reduceren. Daarnaast gaat de vakgroep verkennen of een kringloopwijzer voor de melkgeitensector rendement oplevert.