Melkgeiten op de Nationale Geitenkeuring

Op zaterdag 29 september a.s. vindt voor de tweede keer het Nationaal Geiten Event plaats in de IJsselhallen in Zwolle. De eerste keer in 2016 was een groot succes. De Stichting Landelijke Geitenkeuring is inmiddels, samen met de andere organiserende partners, druk bezig met de voorbereidingen voor dit jaar en heeft het voornemen om er ook deze keer voor de gehele geitensector weer een geweldige dag van maken.

Zoals ook in 2016 vindt er op dit event weer een landelijke geitenkeuring plaats. Naast de bekende rassen zoals de Nederlandse witte, toggenburger-, bonte-, nubische- en boergeiten zien we de laatste jaren steeds meer het ras melkgeit op de keuringen verschijnen. Het ras melkgeit is meestal een kruisingsproduct van verschillende rassen en als zodanig in de bedrijfsmatige geitenhouderij verreweg het grootst in omvang. Het ras melkgeit wordt, net zoals de andere melkgeitenrassen, beoordeeld op duurzaamheidskenmerken. Daarbij zijn ontwikkeling, type, uier en benen de hoofdkenmerken. Een geit dus die vanwege haar functionele bouw een hoge levensproductie kan bereiken. Kleur, kleurpatronen en schoonheidsfouten zijn bij het beoordelen van het ras melkgeit van geen belang.

Het event is met name bedoeld om de gehele geitensector te promoten. Het zou mooi zijn als het ras melkgeit hier ook in grotere aantallen aan deel zou nemen. Namens de event stuurgroep nodigen wij u allen uit om op deze dag aanwezig te zijn.

De dieren die worden ingezonden dienen te voldoen aan de gestelde gezondheidseisen: certificaatwaardig vrij van CL en CAE, geënt tegen Q-koorts.

Opgave van de dieren via www.stichtinglandelijkegeitenkeuring.nl (klik hier op tabblad inschrijven) of bij Pieter Zijlstra / zijlstra37@home.nl (Bij opgave vermelden ras/ naam/ nummer / geboortedatum.)

Voor meer informatie bezoek de website www.geitenevent.nl. Deze wordt regelmatig aangevuld met de laatste nieuwtjes.