Terugblik regiobijeenkomsten Platform Melkgeitenhouderij

In het najaar zijn er drie regiobijeenkomsten geweest om te informeren en discussiëren over de Staat van de Geitenhouderij, Strategische Agenda en Verantwoorde Groei Melkgeitenhouderij. NGZO en de vakgroep LTO Melkgeitenhouderij hebben samen invulling gegeven aan de bijeenkomsten.

Strategische Uitvoeringsagenda
Via een interactieve manier hebben geitenhouders hun mening kunnen geven over mogelijke projecten die invulling geven aan de strategische uitvoeringsagenda:

  • Onderzoek naar mogelijkheden van 100% regionale voeding op basis van reststromen
  • Ontwikkeling van een gedragscode
  • Inventarisatie naar de behoefte aan ondersteuning bij lopende acties voor geitenvlees

Op alle projecten is over het algemeen positief gereageerd.

Verantwoorde Groei Melkgeitenhouderij
Geitenhouders geven aan dat de sector zelf de regie moet nemen in de discussie omtrent verantwoorde groei. Tijdens de bijeenkomsten is er een goede discussie geweest over de manier waarop de sector de regie kan of moet nemen.

Wilt u ook meedenken met de invulling van de Strategische Agenda of Verantwoorde Groei Melkgeitenhouderij? Geef u dan op bij Caroline Schakel, info@platformmelkgeitenhouderij.nl.


Bron: LTO Melkgeitenhouderij