Vooruitblik 2019

Ook het komende jaar zet het Platform zich in voor het in stand houden en verder door ontwikkelen van het productiepotentieel van de geitenzuivelketen.

Dit doen we onder andere door:

  • Het vaststellen van de Strategische Uitvoeringsagenda en start projecten die hier uit voortvloeien
  • In kaart brengen activiteiten sector voor het ministerie van LNV (jaarverslag)
  • Inzet DGZK
  • Project integrale duurzame huisvesting
  • Vormen van een visie op verantwoorde groei sector

Bron: LTO Melkgeitenhouderij