Geiten

Wijziging bestuur Platform Geitenhouderij

Per 1 januari 2019 neemt Wim Brilman afscheid als bestuurslid van het Platform Melkgeitenhouderij.

De afgelopen twee jaar heeft Wim een bijdrage geleverd aan de oprichting van het Platform. ‘Met deze samenwerking tussen NGZO en de vakgroep LTO Melkgeitenhouderij laten we zien dat we ons gezamenlijk willen inzetten voor thema’s die belangrijk zijn voor de sector.’ Wim blijft nog wel bestuurlijk actief bij de NGZO en binnen de stuurgroep van de DGZK.

Evert Schilstra neemt per 1 januari 2019 het stokje van Wim Brilman over. Evert is bestuurslid bij de NGZO en managing director bij Ausnutria. ‘We moeten binnen het Platform het belang van de totale keten dienen. De geitenhouders, de inzamelaars en verwerkers, ieders kennis en ervaring moet goed vertegenwoordigd zijn. Ik hoop me te kunnen inzetten voor een verantwoorde groei en een goed bestaansrecht van de sector. De consument moeten we ook niet uit het oog verliezen. We produceren voor een markt. Het waarborgen van kwaliteit en voedselveiligheid is daarin het belangrijkste.’