Van Assen

Salmonella op uw bedrijf? Meld u ook bij LTO

Sinds een paar jaar worden Salmonella problemen gezien in de melkgeitensector.

De verschijnselen worden met name bij lammeren gezien in de eerste 14 dagen en bestaan uit plotselinge sterfte (>30%) en soms diarree. De dieren reageren slecht op behandeling met antibiotica.

Salmonella is een zoönose. Aangezien deze aandoening nieuw is bij de geiten is er helaas nog erg weinig bekend. De sector vindt het belangrijk meer te weten te komen over Salmonella bij melkgeiten.

Een van de doelen daarbij is het voorkomen van verdere verspreiding in de sector door melkgeitenhouders inzicht te geven in hun Salmonella status. Hiertoe wil de sector graag, naar analogie bij de melkkoeien, gebruik gaan maken van een tankmelktest. Met een dergelijke test zou het mogelijk moeten worden veehouders inzicht te geven in hun status en kan er monitoring plaatsvinden. Helaas is er nog geen gevalideerde tankmelktest. De eerste stappen in het validatieproces zijn genomen maar om de test te valideren zijn we nu op zoek naar dieren die Salmonella actief uitscheiden in de mest.

Bij deze zoektocht kunnen we uw hulp goed gebruiken. De vraag is dus de ogen en oren open te houden voor eventuele verschijnselen. Denk hierbij aan verwerpers en aan sterfte en/of diarree problemen bij de lammeren. Mocht u iets zien dat kan wijzen op Salmonella of wanneer u een uitslag positief op Salmonella ontvangt naar aanleiding van door u gevraagd onderzoek dan willen we vragen om (ook) contact op te nemen met de vakgroep Melkgeitenhouderij van LTO. Contactpersoon is Ad Bink (M 06-24274921, e-mail: abink@casema.nl).

De info die we verkrijgen van individuele melkgeitenhouders wordt strikt vertrouwelijk behandeld en zal enkel en alleen worden gebruikt voor de validatie van de tankmelktest.