Melkgeitenhouderij deelt plan verduurzaming sector met Tweede Kamer

Afgelopen maanden heeft het Platform Melkgeitenhouderij (NGZO/LTO Nederland) gewerkt aan het plan “versnellen verduurzamen van de melkgeitenhouderij”.

Woensdag 4 september zal het plan gedeeld worden met de Tweede Kamer. Verduurzaming van de melkgeitenhouderij is een onderwerp dat al langer op de agenda staat bij het Platform Melkgeitenhouderij. In hun opdracht is in 2015 het rapport ‘Uitvoeringsagenda Duurzame Geitenzuivelketen” verschenen. Begin 2018 is op verzoek van de sector door een aantal externen het rapport ‘Gezond vertrouwen & vertrouwd gezond, ketenvisie Melkgeitenhouderij” geschreven. Beide rapporten benoemen aandachtspunten en opgaven waarvoor de melkgeitenhouderij zich gesteld ziet.

Het laatste rapport vormde eind 2018 de basis voor een aantal discussieavonden met betrokken melkgeitenhouders. De adviezen uit de rapporten en discussieavonden zijn de basis geweest voor het opstellen van een concrete en realistische uitvoeringsagenda voor de sector. In het plan worden doelen en maatregelen benoemd voor een aantal specifieke opgaven zoals de zorg voor jonge dieren, verantwoord antibioticagebruik, zoönosen, maatschappelijke inbedding en energie en klimaat. Het plan vormt de basis om als sector de komende jaren op een verantwoorde wijze te kunnen ontwikkelen binnen de maatschappelijke randvoorwaarden.

A.s. woensdag 4 september zal minister Schouten een brief naar de Tweede Kamer sturen over de verduurzaming van de veehouderij. Het plan ‘Versnellen verduurzamen van de melkgeitenhouderij’ zal hier een onderdeel van vormen. In de ledenbijeenkomsten aankomend najaar zullen we u nader informeren over het plan. Het volledige plan is te lezen via deze link.

Bron: LTO Nederland