Van Assen

Traject Verantwoorde Ontwikkeling weer opgepakt

Voor de zomer informeerden wij u al over de voortgang van het traject ‘Verantwoorde Ontwikkeling Melkgeitenhouderij’.

De boeren-denktank is voorstander van een gecontroleerde ontwikkeling van de sector als de bouwstops aflopen. Een bedrijf kan zich ontwikkelen als aan maatschappelijke randvoorwaarden wordt voldaan op het gebied van bijvoorbeeld dierwelzijn, circulair ondernemen en omgang met de omgeving. We spraken met stakeholders die aangaven dat het vooral belangrijk is om mee te bewegen met veranderende maatschappelijke wensen. De absolute omvang van de sector is volgens hen minder van belang. We spraken een groep beleidsspecialisten over de mogelijkheden en onmogelijkheden om dit als sector zelf te regelen in certificeringen of in systemen van dierrechten. Dit blijkt lastig.

Deze weken spreken we met provincies en omwonenden om bij hen informatie op te halen. Begin november leggen we alle verzamelde ideeën voor aan de boeren-denktank. Tijdens de regioavonden van het Platform Melkgeitenhouderij zullen we u informeren over de vorderingen. Deze zijn voorlopig gepland op dinsdagavond 19 en 26 november en 3 december.

Bron: LTO Melkgeitenhouderij