geiten

Vrijstellingsregeling diergeneesmiddelen voor geiten

Om geiten in Nederland te kunnen behandelen met diergeneesmiddelen met een registratie in andere EU-lidstaten, wordt een tijdelijke vrijstelling afgegeven voor het voorschrijven en toepassen van de hoogstnoodzakelijke diergeneesmiddelen.

“We hebben hier lang voor gepleit en zijn blij dat deze vrijstelling nu gegeven is. Het liefst wil je geen geneesmiddelen nodig hebben, maar als dat wel zo is dan is het belangrijk dat ze goed toegankelijk zijn, zonder onnodige belemmeringen. Met deze vrijstelling is dat ook voor jonge dieren goed geregeld,” zegt Ad Bink, portefeuillehouder diergezondheid van de vakgroep Melkgeitenhouderij.

In Nederland zijn vrijwel geen diergeneesmiddelen geregistreerd voor geiten. Om zieke geiten toch te kunnen behandelen, worden bij deze dieren diergeneesmiddelen toegepast die zijn toegelaten voor andere diersoorten via de cascade-regeling. De cascade regelt de voorwaarden waaronder een dierenarts (of de veehouder in opdracht van de dierenarts) diergeneesmiddelen kan toedienen voor een diersoort of aandoening waarvoor geen geregistreerd middel beschikbaar is.

Bij toepassing van diergeneesmiddelen via de cascade-regeling, is bepaald dat het dier niet binnen vier weken mag worden geslacht: de wachttijd voor vlees is gesteld op tenminste 28 dagen ongeacht het gebruikte middel. Dit levert met name bij jonge geiten(bokjes) problemen op omdat deze veelal rond de leeftijd van vier weken worden geslacht.

Voor het vlees van geiten(bokjes) ouder dan vier weken is nauwelijks een afzetmarkt. Het behandelen van een geiten(bokje) via de cascade had daarmee voor een geitenhouder veelal de consequentie dat de afzet in het geding komt. Dit mag niet tot gevolg hebben dat zieke dieren niet worden behandeld.

De vrijstellingsregeling regelt dat diergeneesmiddelen met een buitenlandse registratie voor geiten, in Nederland mogen worden toegepast met de wachttermijn voor slacht die in de bijsluiter beschreven is. Met deze vrijstellingsregeling is het mogelijk om dieren die op een leeftijd van ongeveer 4 weken geslacht worden, toch de juiste behandeling kunnen krijgen binnen deze tijd. Zo wordt diergezondheid en dierenwelzijn gediend. Ook dierenartsenvereniging KNMVD had hierom gevraagd.


Bron: LTO Geitenhouderij