geit

Herhaalde oproep: Gebruik van vaccins tegen CL: bezint eer ge begint

Afgelopen zomer werd door ons een oproep gedaan om zeer terughoudend te zijn met het gebruik van (auto)vaccins tegen CL. Recent hebben ons opnieuw signalen bereikt dat geitenhouders nog steeds overwegen vaccinatie in te zetten. Daarom willen we de oproep “gebruik van vaccins tegen CL: bezint eer ge begint” bij deze herhalen.

Casieuze lymfadenitis (CL) komt in de geitenhouderij in Nederland voor sinds de jaren ‘80. Daarvoor was Nederland vrij. Veroorzaker is Corynebacterium pseudotuberculosis, een bacterie die afwijkingen veroorzaakt die doen denken aan tuberculose bij diverse diersoorten. De bacterie dringt een geit binnen via wondjes, maar ook via intacte huid en veroorzaakt een verkazende ontsteking van de lokale lymfeknopen. Deze abcederen en barsten open waarna pus in de omgeving terecht komt. Besmetting vindt plaats via direct contact van geiten onderling, maar ook via materiaal en de omgeving (overleving van ongeveer 2 maanden in stro en tot 8 maanden in zand/grond) komen voor.

Beheersing van CL heeft een plaats gekregen in het ketenborgingsprogramma Kwaligeit. Binnenkort worden alle melkgeitenhouders in Nederland uitgenodigd deel te nemen aan een van de beschikbare programma’s met als doel het verkrijgen van een status.

De aangewezen programma’s voor de beheersing van CL zijn gebaseerd op bloedonderzoek naar antistoffen. Daarnaast kan sectie in twijfelgevallen uitsluitsel bieden. Het is van belang dat de dieren die worden onderzocht niet zijn gevaccineerd. Na vaccinatie worden antistoffen gevormd die niet kunnen worden onderscheiden van antistoffen die ontstaan na een infectie. Dat geldt zowel voor het commercieel verkrijgbare schapen-vaccin van Zoetis als voor eventuele autovaccins.

Wanneer u derhalve overweegt uw dieren te vaccineren tegen CL is het verstandig u te bezinnen voor u begint. Het te verwachten effect van vaccinatie is gering en de gevolgen voor het programma en dus voor uw CL-status en bedrijfsvoering zijn groot. Voor vragen naar aanleiding van dit bericht verwijzen wij u graag naar de GD Veekijker T 0900-7100000. Op werkdagen voor kleine herkauwers bereikbaar tussen 15.00-17.00 uur.


Bron: LTO Geitenhouderij