Melkgeitenhouderij; Duurzaam perspectief, hoe dan...?

Rabobank organiseert samen met LTO vakgroep Melkgeitenhouderij een webinar over de mogelijke kaders voor een toekomstbestendige Melkgeitenhouderij.

Dit zal onder andere gebeuren aan de hand van de recent gepubliceerde visie van Rabobank “Toekomstbestendige Land- en Tuinbouw richting 2030”. Jeroen van den Hurk, sectormanager Melkgeitenhouderij zal deze visie met daarin een zestal transities, waarvan we verwachten dat deze de komende tien jaar aan belang winnen, toelichten. Waar liggen kansen en waar juist niet? En waar zit de kracht van individuele geitenbedrijven.

  • Datum: maandag 1 februari 2021
  • Tijdstip: 20.00 tot 21.15 uur

Verder in dit webinar

  • Will van Hoof, Projectleider emissiearme stallen De Groene Munt, geeft vanaf een praktijklocatie een toelichting over het ontstaan van emissies op melkgeitenbedrijven.
  • Jos Tolboom, geitenhouder in Hoogland en voorzitter van de LTO vakgroep Melkgeitenhouderij en van Platform Melkgeitenhouderij, hij gaat in op de visie van de sector op het huisvestingssysteem van de toekomst. 

Aanmelden & meer informatie
Voor meer informatie en om je aan te melden, klik hier.

Kun je het webinar niet live bijwonen, dan is er de mogelijkheid om deze via een link terug te kijken.  Meld je dan wel aan, je ontvangt in de week na het webinar een mail met de link


Bron: LTO Geitenhouderij