1. Evacuatiedraaiboek weer bij de tijd na 'evacuatie' Marken

  In november 2016 is er vanuit de veiligheidsregio Noord-Holland een oefening geweest om een grootschalige evacuatie-oefening te houden van het schiereiland Marken. Daar waren veel partijen bij betrokken, waaronder LTO voor het onderdeel landbouwhuisdieren.

 2. Welzijn geitenbokjes

  De Nederlandse Geitenzuivelorganisatie (NGZO) en de vakgroep Melkgeitenhouderij van LTO Nederland hebben 16 november 2017 op het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een plan van aanpak gepresenteerd voor het welzijn van geitenbokjes.

 3. Ziekten de wereld uit, alles voor gezonde geiten

  De LTO-vakgroep Melkgeitenhouderij heeft zich ook in 2017 sterk gemaakt om de Nederlandse geit zo gezond mogelijk te krijgen en te houden. Zo wordt er onderzoek verricht naar onder andere de dierdagdoseringen van antibiotica en is het onderzoeksproject paratuberculose afgerond.

 4. Onderzoek: Mensen in veedichte regio niet vaker ziek door vee

  In 2016 is het onderzoek 'Veehouderij en Gezondheid Omwonenden' gepresenteerd. Hoewel het wetenschappelijke onderzoek in opdracht van de ministeries van Economische Zaken (EZ) en Volksgezondheid (VWS) is verricht, heeft LTO Nederland als lid van de klankbordgroep een actieve, kritische rol vervuld.

 5. Platform Melkgeitenhouderij ziet het levenslicht

  Wat geldt voor de melkveehouders geldt ook voor de houders van melkgeiten: iedereen is gebaat bij een in alle opzichten duurzame zuivelketen. Het in 2015 door LTO Nederland en de NGZO gestarte project 'Duurzame Geitenzuivelketen' moet daar mede voor zorgen. Jeannette van de Ven is voorzitter van de ...

 6. Meer grip met GRIB (Geiten Rendement In Beeld)

  LTO-vakgroep Melkgeitenhouderij nam met zes voerleveranciers, ondersteund door automatiseringsbedrijf ELDA, het initiatief om te komen tot een instrument voor het vergelijken van bedrijfstechnische cijfers waarmee je als melkgeitenhouder nog beter kunt sturen op resultaten.

 7. Onderzoek Paratbc taai traject

  De LTO-vakgroep Melkgeitenhouderij zette zich in 2016 voor het zesde achtereenvolgende jaar in voor het project dat Paratbc moet onderdrukken. Het blijkt een lastig traject omdat elk antwoord dat het onderzoek oplevert, weer nieuwe vragen oproept.

 8. Aantal deelnemers GRIB groeit

  Een instrument waarmee geitenhouders eenvoudig en snel inzicht kunnen krijgen in hun eigen bedrijfstechnische cijfers, en die van anderen. Dat is het doel van GRIB. GRIB staat voor Geitenrendement In Beeld en is een initiatief van de LTO-vakgroep Melkgeitenhouderij. Samen met zes voerleveranciers en ...

 9. Geitenmest.nl, voor de meerwaarde van geitenmest

  De LTO-vakgroep Melkgeitenhouderij heeft in 2016, achter de schermen, gewerkt aan het nieuw leven inblazen van de website Geitenmest.nl. Waarom? Om zo het unieke, waardevolle karakter van geitenmest te benadrukken en uit te dragen. Zo spoelt geitenmest minder uit en werkt het buitengewoon ...

 10. Binnenlandse afzet van geitenbokjesvlees

  Hoe krijgen we de Nederlandse consument aan het geitenbokkenvlees? Die vraag houdt de vakgroep Melkgeiten van LTO Nederland al een tijdje bezig. Het eerste resultaat van de inspanningen werd in 2016 zichtbaar.