Evacuatiedraaiboek weer bij de tijd na 'evacuatie' Marken

In november 2016 is er vanuit de veiligheidsregio Noord-Holland een oefening geweest om een grootschalige evacuatie-oefening te houden van het schiereiland Marken. Daar waren veel partijen bij betrokken, waaronder LTO voor het onderdeel landbouwhuisdieren.

Naar aanleiding daarvan heeft het voormalig ministerie van Economische Zaken (EZ), waar toen de landbouw nog onder viel, geconcludeerd dat de draaiboeken rondom evacuatie verouderd waren. Het ministerie heeft toen een project opgestart. Daarbij is aan LTO met name gevraagd om het onderdeel evacuatie bij hoog water op zich te nemen en zich vervolgens te richten op het transport en de opvang van landbouwhuisdieren. Daar zijn nu verschillende stroomschema’s voor ontwikkeld. In 2018 zullen deze verder uitgewerkt worden.

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.