Welzijn geitenbokjes

De Nederlandse Geitenzuivelorganisatie (NGZO) en de vakgroep Melkgeitenhouderij van LTO Nederland hebben 16 november 2017 op het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een plan van aanpak gepresenteerd voor het welzijn van geitenbokjes.

Kern van het plan is een beter leven voor de bokjes, die voor de fokkerij niet nodig zijn. In het plan is onder meer de doelstelling opgenomen dat het gemiddelde sterftecijfer gaat dalen (9,3%), dat de melkgeitenhouder langer verantwoordelijk is voor de zorg van de bokjes en dat het welzijn van de dieren in het kwaliteitssysteem voor melkgeiten (KwaliGeit) wordt opgenomen. Meer informatie is beschikbaar via het platform Melkgeitenhouderij.

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.