Van Assen

In beweging

De afgelopen week zijn er diverse kamerbrieven gestuurd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Wij denken dat dit te maken heeft met het debat “Dieren in de veehouderij”, dat op 11 september door de Tweede Kamer gevoerd is. In deze blog laat ik u weten wat deze brieven voor onze sector betekenen.

Sinds de presentatie van de Ketenvisie van de geitensector en de visie van het ministerie van LNV zijn we in gesprek over een gezamenlijk plan van uitvoering. Met als doel: een realistisch en acceptabel plan met de belangrijkste prioriteiten voor onze sector. De belangrijkste prioriteiten liggen op het gebied van diergezondheid en dierwelzijn. Het plan is, met de brief “Duurzame Veehouderij” verstuurd en terug te vinden op de website van Platform Melkgeitenhouderij. De komende maanden praten we verder om de agenda nog concreter te maken.

In de “Kamerbrief over de Voortgang dierenwelzijn landbouwhuisdieren” wordt aandacht besteed aan zorg voor jonge dieren. Wij hebben inmiddels bijna twee jaar ons plan van aanpak voor bokkenwelzijn. Dit plan wordt gewaardeerd en ook andere sectoren kijken naar zo’n systeem. Inmiddels hebben we de eerste voortgangsrapportage opgeleverd. Deze is meegestuurd met de kamerbrief en hier te vinden.

Om de sterftecijfers nauwkeuriger te maken wordt de termijn om lammeren te registreren in I&R verkort van 6 maanden naar 7 dagen. Ook worden dood geboren lammeren geregistreerd en wordt het geslacht vastgelegd. De wens is om het systeem uit te breiden en niet alleen de sterfte te nemen als maat voor goede zorg. De komende maanden praten we verder over welke andere kenmerken meegenomen kunnen worden.

In de kamerbrief over het antibioticabeleid wordt aangekondigd dat de geitensector toegevoegd wordt aan de lijst van sectoren waarin het antibioticagebruik verplicht wordt geregistreerd. Er moet een centrale database gemaakt worden en de dierenarts moet daarin vastleggen welke antibiotica hij of zij aan wie levert. De verwachting is dat de Diergeneesmiddelen Autoriteit op basis van de praktijkresultaten grenswaarden gaat opstellen waarboven een geitenhouder actie moet ondernemen om het gebruik te verlagen.

De Tweede Kamer heeft genoeg om over te praten. Intussen kunnen wij nog wel een succesje vieren! Op verzoek van de LTO Nederland Vakgroep Melkgeitenhouderij wordt de Regeling Ammoniak in de Veehouderij aangepast. Zo kunnen de lammeren langer op het bedrijf van geboorte blijven. Geitlammeren met een leeftijd tot 30 dagen op de locatie van het melkgeitenbedrijf worden niet meegeteld. Uw voorzitter heeft een klein dansje gemaakt!


Jos Tolboom

Jos Tolboom

Voorzitter LTO vakgroep Melkgeitenhouderij

Naar alle weblogs van Jos Tolboom

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.