Methaanexcursie Dairy Campus Leeuwarden

Locatie
Dairy Campus in Leeuwarden
Tijd
10:30 - 13:30 uur

Aanmelden

Het Onderzoek Veehouderij & Klimaat onderzoekt de uitstoot van methaan in de veehouderij. In twaalf onderzoeken worden emissies in de praktijk gemeten, meetsystemen getest en wordt bekeken welk effect bepaalde maatregelen hebben, die aansluiten bij kringlooplandbouw. Zo draagt de sector bij aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen.

Klik hier voor de complete uitnodiging.