Innovatie en Duurzaamheid

Melkveehouders werken toe naar een duurzame melkveehouderij in 2020 en LTO Noord ondersteunt hen daarbij. Duurzaam wil zeggen economisch rendabel, veilig voor de consument, diervriendelijk en met een zo’n laag mogelijke belasting van natuur en milieu.

Alle schakels van de keten nemen hierbij hun verantwoordelijkheid, van producent tot consument. Vanuit een gezamenlijke aanpak met zuivelondernemingen, overheid en onderzoek wordt de melkveehouderijsector nog duurzamer.

Door LTO Noord geïnitieerde trajecten als Courage (innovatie gericht op 2025) en Duurzame Zuivelketen (samenwerking met de NZO) hebben hierin een voortrekkersrol.

Innovaties tot 2020 zijn vooral gericht op het verhogen van (financieel) rendement en marktoriëntatie. Hierbij is er veel aandacht voor het sluiten van kringlopen, natuurlijk gedrag van de dieren, biodiversiteit en landschap.