Koe en Melk zijn Gezond

Diergezondheid en dierenwelzijn staan al jarenlang hoog op de agenda van de melkveehouderij. Nu en naar de toekomst streeft de sector naar gezonde, duurzame koeien die veilig voedsel produceren in een omgeving die past bij het natuurlijk gedrag en waar de dieren oud kunnen worden.

Met meer aandacht voor dierziektepreventie, bewust en verantwoord antibioticagebruik en fokkerij gericht op duurzaamheidskenmerken, werkt de sector aan een robuuste koe. We streven naar een koe die oud wordt en bijdraagt aan de verhoging van de gemiddelde leeftijd van de veestapel met twee jaar in 2020.

Doelstellingen. In 2020:

 • Is de melkveehouderij zoveel mogelijk vrij van zoönosen
 • Is de gemiddelde leeftijd van melkkoeien op het bedrijf met twee jaar gestegen
 • Leiden preventieve maatregelen tot lager risico op resistente bacteriënvorming en minder afhankelijkheid van antibiotica
 • Zijn de producten van gevaccineerde dieren overal binnen de EU geaccepteerd
 • Is er een ruim aanbod van hoornloze stieren
Actiepunten korte termijn. Innovaties gericht op:
 • Preventie van dierziekten
 • Nieuwe houderijsystemen
 • Management, inclusief voeding, weerbaar vee
 • Implementatie welzijnsmonitoring
 • Bestrijdingsprogramma’s voor zoönosen
 • Diergezondheid verbeteren via klauw- en uiergezondheidsprogramma’s
 • Invoeren diergezondheids- en bedrijfsbehandelplan
 • Werken met een geborgde dierenarts