Laarzenactie

Onderzoek naar het gebruik van (veiligheids-) laarzen Melkveehouderij

Wat is de ideale laars op een melkveehouderij?

Een groep studenten podotherapie van de Saxion Hogeschool in Enschede doet voor hun afstudeerproject onderzoek naar het gebruik van (veiligheids-)laarzen bij agrariërs in de melkveesector. Hiervoor hebben zij een online-enquête opgesteld waarin aan melkveehouders een aantal vragen wordt gesteld. Met de uitslag wordt bekeken naar mogelijke verbeteringen in laarzen voor de melkveehouderij.

LTO Noord brengt deze enquête graag onder uw aandacht. 

Het invullen neemt 5 tot 10 minuten tijd in beslag.