Melkvee

Van Dam: Weidegang blijft verantwoordelijkheid van de sector

Staatssecretaris Martijn van Dam heeft maandag 20 maart zijn reactie over de aangenomen moties weidegang in een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Van Dam geeft hierin aan dat hij zich vasthoudt aan de lijn om de sector de kans te geven om de doelen voor 2020 te behalen. Als blijkt dat de sector dit niet lijkt te halen, zal hij aanvullende maatregelen nemen.

Kees Romijn, voorzitter vakgroep Melkveehouderij van LTO Nederland, vindt dat de staatssecretaris hiermee terecht kiest voor de vrijwillige stimulerende sectoraanpak van de Duurzame Zuivelketen waarbij het duurzame markt- en verdienmodel centraal staat.

Onze inzet
‘Dit was onze inzet. Geen verplichting van weidegang, maar wel eigen verantwoordelijkheid van de sector. We houden ons vast aan de opgaande lijn voor weidegang en aan onze inspanningen om weidegang verder te stimuleren.’

Onderzoek weidegang
De staatssecretaris laat onderzoeken hoe vrijwillige weidegang gestimuleerd kan worden en wat de voor- en nadelen van een wettelijke verplichting zijn. Hij heeft hiervoor een onderzoek uitgezet bij Wageningen University & Research (WUR) en het Centrum van Landbouw en Milieu (CLM). Binnen dit onderzoek worden andere overheidsinterventies dan wettelijke verplichting in beeld gebracht.
‘Wij zien met vertrouwen de uitkomsten tegemoet. Omdat wij ervaren dat de sectoraanpak voor weidegang het beste is voor de koe, boer en consument,’ zegt Kees Romijn. 

Dit is de reactie van Van Dam op de moties van de leden Van Gerven, Grashoff en Koser Kaya over wei voor de koe.