weidegan

LTO Nederland sluit aan bij statiegeldalliantie

"Een aantal weken geleden riep ik u op om mee te werken aan een enquête over zwerfafval. En dan specifiek over de effecten op vee. U heeft dat in grote getalen gedaan en daar ben ik erg blij om", aldus Jeanette van de Ven bestuurder LTO Nederland Gezonde Dieren

"Om een goed beeld te krijgen van deze 'verborgen kosten' zijn de signalen van boeren enorm belangrijk. Deze kosten noem ik verborgen omdat de kosten van het opruimen helder in beeld zijn. Maar een individuele koe met 'scherp in' of productiedaling en vermagering zijn voor een overheid niet terug te vinden", zo geeft Jeanette van de Ven aan.

Het rapport komt binnenkort uit en zal ook op televisie de nodige aandacht krijgen. De enorme risico’s voor de veehouderij, zoals plastic en blik in de graskuil, en de tijd die u als veehouderij kwijt bent met alle flessen, blikjes en zakjes van uw perceel te ruimen heeft LTO Nederland doen besluiten om aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie. Hoe minder zwerfafval en hoe meer materiaal er hergebruikt kan worden, des te beter voor mens, dier en milieu.