Koeien in de wei

Reactie LTO vakgroep Melkveehouderij op knelgevallen fosfaatrechtenstelsel

Melkveehouders hebben dit jaar voor het eerst te maken met de gevolgen van de invoering van het fosfaatrechtenstelsel. Veel melkveehouders worstelen met de gevolgen van deze nieuwe wet.

Ondanks deze worsteling hebben de meeste melkveehouders hun zaken inmiddels redelijk op orde. Echter een groep melkveehouders lukt dit niet. Zij ervaren de last als disproportioneel. Dit om uiteenlopende redenen. LTO Melkveehouderij heeft dit jaar diverse malen overleg gehad met LNV over deze groep, helaas zonder resultaat.

Landbouwminister Schouten heeft donderdagavond nogmaals in de Tweede Kamer aangegeven geen mogelijkheden te zien om binnen de huidige wet en de generieke korting deze melkveehouders te helpen. Voor LTO Melkveehouderij is het van belang dat de generieke korting van 8,3% niet hoger wordt. Prioriteit is daarnaast dat de melkveefosfaatproductie onder het sectorplafond blijft zodat de derogatie niet in het geding kan komen.

Na deze reactie van de minister, is het enige dat individuele melkveehouders die in de problemen komen door de fosfaatrechten nu nog rest, is op zoek te gaan naar maatwerkoplossingen. Dit kan met behulp van de bank, accountant of rechtspersoon.