Koeien

Ledenbijeenkomsten Melkveehouderij

Er worden 25 bijeenkomsten gehouden verdeeld over de LTO Noord regio's Noord, Oost en West.

Afgelopen najaar beschreef minister Schouten hoe zij de herbezinning van het mestbeleid aan gaat pakken. De LTO vakgroep Melkveehouderij heeft dit bij uitstek als kans gezien om de verbinding te leggen met haar ideeën voor een toekomstbestendige sector.

Tijdens de themabijeenkomsten die plaatsvinden in maart en april verspreid over heel Nederland, wil de vakgroep deze ideeën graag aan u presenteren en daarbij een aantal dilemma’s met u delen en uw mening hierover horen.
Ook is er gelegenheid om vragen te stellen en opmerkingen mee te geven aan de vakgroep, zodat zij die mee kunnen nemen in haar inzet op de herbezinning van het mestbeleid. Daarnaast is er tijd om andere actualiteiten aan de orde te stellen die in een uitgebreide rondvraag worden behandeld.

Het officiële programma start om 20:00 uur en u bent vanaf 19:45 uur welkom op de locaties. De bijeenkomst wordt afgesloten met een hapje en een drankje.
U bent op elke willekeurige bijeenkomst welkom ongeacht de regio waarin deze plaatsvindt.

Wij hopen u tijdens een van de bijeenkomsten te mogen ontmoeten. Aanmelden wordt erg op prijs gesteld; dit kan door HIER te klikken. Via deze link kunt u zich alleen aanmelden voor bijeenkomsten die plaatsvinden in het LTO Noord gebied.

Klik hier voor het totaaloverzicht van de te houden bijeenkomsten.