Koeien

Bedrijfsgezondheidsplan en KoeKompas

Belangenorganisaties van zuivelondernemingen, melkveehouders en dierenartsen werken aan de introductie van een nieuwe systematiek om de diergezondheid, het dierenwelzijn en de voedselveiligheid in de melkveehouderij ook in de toekomst te kunnen borgen binnen de kaders van de daarvoor geldende EU richtlijnen.

De ambitie is om samen een systeem te ontwikkelen waarin we op transparante en uniforme wijze duidelijk laten zien dat we staan voor de gezondheid van onze koeien. Het systeem zal de naam KoeMonitor krijgen. CDM en KoeKompas vormen een belangrijk fundament van KoeMonitor.

Vooruitlopend op deze ontwikkeling heeft een aantal zuivelondernemingen de eerste stap in dit traject genomen door CDM en KoeKompas in te voeren in het kwaliteitssysteem. Met het uitvoeren van KoeKompas voldoet u automatisch ook aan de wettelijke eis van het hebben van een bedrijfsgezondheidsplan. De verplichting van de zuivelondernemingen gaat later dit jaar in terwijl de meeste bedrijfsgezondheidsplannen van vóór 1 april zijn. Deze verandering kan tot gevolg hebben dat op een aantal bedrijven aan het begin van het jaar een BGP moe(s)t worden uitgevoerd en later dit jaar een KoeKompas. Daar dachten wij een oplossing voor te hebben gevonden door de jaarlijkse evaluatie van het bedrijfsgezondheidsplan op te rekken naar 18 maanden. LTO heeft samen met de KNMvD hiervoor gepleit bij het ministerie. De overheid houdt echter vast aan de interpretatie van het begrip ‘jaarlijks’ als zijnde maximaal 12 maanden. Dat betekent dat er in een aantal situaties formeel gezien dit jaar zowel een bedrijfsgezondheidsplan als het KoeKompas uitgevoerd moet worden.

Wat zijn uw opties als melkveehouder? U kunt tijdig een bedrijfsgezondheidsplan evalueren met uw dierenarts en later het KoeKompas uitvoeren óf tijdig een KoeKompas uitvoeren waardoor het BGP ook binnen de wettelijke termijn van 12 maanden valt. Besluit u af te wijken van de regels en het BGP pas uit te laten voeren op het moment dat uw dierenarts in de gelegenheid is om een KoeKompas uit te voeren, besef dan ook dat een dierenarts alleen dan antibiotica mag voorschrijven indien het bedrijf een geldig bedrijfsgezondheidsplan heeft. Wij raden u aan om met uw dierenarts in overleg te treden over de meest pragmatische oplossing.


Bron: LTO Nederland