LNV Community: veehouders gezocht

Wil je meedenken met het ministerie van LNV over actuele thema’s in de veehouderij? Meld je aan voor de LNV Community.

De LNV Community is een besloten online onderzoekscommunity waar 150 veehouders een half jaar lang met elkaar én met het ministerie van LNV in gesprek gaan.

Als lid van de LNV Community denk je elke maand mee over thema’s die jou raken, zoals: verduurzaming, dierenwelzijn en de positie van de boer. LNV gebruikt de opbrengst uit deze gesprekken om voorstellen en adviezen van het ministerie beter te laten aansluiten op de praktijk. Als communitylid kun jij dus echt invloed hebben op beleid.

LNV is op zoek naar houders van:

  • Melkkoeien of jongvee
  • Vleesrunderen of vleeskalveren
  • Varkens
  • Leghennen of vleeskuikens
  • Melkgeiten

Interesse? Meld je vóór 1 juni aan via LNV Community. Er is een beperkt aantal plaatsen in de community beschikbaar. Uit alle aanmeldingen zal LNV een zo divers mogelijke groep selecteren. Begin juni hoor je of je één van de leden van de LNV Community bent geworden.

Heb je specifieke ideeën over de omslag naar kringlooplandbouw? Meld je dan aan bij het Doe Mee Loket.