Vleeskalveren stal

Subsidieregeling brongerichte verduurzaming

Veehouders die willen investeren in nieuwe technieken die helpen om emissies uit stallen te verminderen, kunnen gebruikmaken van de Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv).

Met deze regeling kunnen veehouders aan de slag met ideeën voor technieken die bijdragen aan de verduurzaming van de sector. Stallen zijn daar een belangrijk onderdeel van, want aanpassingen in stallen kunnen een forse bijdrage leveren aan het terugbrengen van emissies.

Twee modules
De Sbv bestaat uit twee modules waar veehouders per sector gebruik van kunnen maken: een innovatiemodule en een investeringsmodule. De modules worden tot en met 2024 twee keer per jaar opengesteld.

De innovatiemodule is als eerste opengesteld op 25 mei en loopt tot 15 juli. Hier kan gebruik van worden gemaakt wanneer een veehouder een nieuw idee heeft voor een techniek of managementmaatregel in de stal. Met deze module kan een veehouder uit de varkens-, melkgeiten, melkvee- en vleeskalverhouderij zijn of haar idee ontwikkelen, testen en gebruiken.

De investeringsmodule richt zich op de verdere uitrol en het gebruik van bewezen innovaties. Deze zijn dan doorgemeten en staan op een lijst van bewezen technieken. Vervolgens kunnen de nieuwe technieken op de markt gebracht worden. De investeringsmodule opent naar verwachting op 1 juli en loopt tot 31 augustus. Deze eerste openstellingsronde is alleen toegankelijk voor pluimveehouders.

Meer informatie over de regeling en hoe u zich aan kunt melden vindt u hier.


Bron: LTO Nederland