Melkvee

Gesprekken voermaatregel lopen op niets uit

LTO Nederland heeft gisteren met NAJK, mede namens NMV, DDB en Netwerk Grondig, overleg gehad met minister Schouten over de voerspoorregeling. Inzet van het gesprek was om tot een alternatief voor de ingrijpende en onwerkbare voermaatregel voor een stikstofreductie bij de melkveehouderij te komen.

Minister Schouten gaf aan open te staan voor een alternatief voor de regeling die de laatste vier maanden van 2020 van kracht zal zijn. Ook Tweede Kamerleden hebben hierom gevraagd.

“Tot onze grote teleurstelling komen we er ondanks veelvuldig contact niet uit met het ministerie van LNV. We hebben met de sector ontzettend hard gewerkt. Om de maatregel van tafel te krijgen, en om een alternatief te bieden dat beter bij de boerenpraktijk past maar alsnog tot de gevraagde reductie leidt. Het is niet gelukt, de voermaatregel van het ministerie is dus niet van tafel,” zegt Wil Meulenbroeks, voorzitter Vakgroep Melkveehouderij van LTO Nederland.

LTO en de andere betrokken partijen hebben verschillende opties aangedragen. Uiteindelijk is gepleit voor een alternatief waarmee boeren de mogelijkheid kregen om op eigen verantwoordelijkheid op bedrijfsniveau het eiwitniveau met 3 procent te reduceren, maar dat op basis van eigen keuzes in het rantsoen mogen bewerkstelligen. Een doelvoorschrift in plaats van een middelvoorschrift, dus.

De tekortkomingen van de voermaatregel van het ministerie, die in bepaalde situaties volstrekt niet aansluit bij de praktijk en zelfs tot zorgen over diergezondheid leidt, waren hiermee verholpen. Melkveehouders die liever wel volgens de regels van de voermaatregel van de overheid tot de benodigde reductie wilden komen konden daar volgens het voorstel van de sector ook voor kiezen.

“Alle inspanningen ten spijt gaat het ministerie niet op ons voorstel in – men acht het niet haalbaar. Er komt dus geen alternatieve maatregel. We beraden ons op een vervolg,” aldus Meulenbroeks.

Bron: LTO Nederland